BMW M5 Forum and M6 Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
178 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
http://autotelegraaf.nl/vanonzeredactie/?id=34577

AMSTERDAM - Mercedes pakt op de aanstaande IAA 2005 in september uit met de nieuwe S-Klasse. In het totaal nieuwe model zullen kakelverse V8-motoren komen te hangen.

Zover nu bekend gaat het om een twee blokken, een 330 pk sterke V8met een inhoud van 4,6 liter en een 5,5 liter met 388 pk. Het duo vervangt de huidige 4,3 en 5,0 liter achtcilinders. Daarnaast komt AMG met een ongeblazen V8 die over een inhoud beschikt van 6,3 liter en ongeveer 500 pk levert. Vermoedelijk zullen de verse achtpitters ook in de SL worden gehangen die later dit jaar een facelift ondergaat.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top